Našli jste meteorit? Prostudujte si znaky, podle kterých ho poznáte

Našli jste meteorit? Prohlédněte si znaky, podle kterých ho poznáte

Na Zemi dopadnou každý den tuny vesmírného prachu a drobných hornin. Jak poznat meteorit od běžného pozemského kamene?

Většina meteoritů je magnetických. Proto je můžete najít i při magnet fishingu. Máte podezření, že jste našli meteorit? Příliš se netěšte!

Nejprve si přečtěte znaky, podle kterých poznáte, zda jste našli meteorit nebo obyčejný pozemský kámen.

Jaký je rozdíl mezi meteoritem a asteroidem?

Pojmenování záleží na tom, kde se objekt nachází. Asteroidy jsou vesmírná kamenná tělesa s průměrem větším než jeden metr. Meteorit je úlomek z vesmírného objektu, který přežije přechod atmosférou a dopadne na zem.

Meteoroidy jsou malé objekty složené z kamenů a kovů, které se nacházejí ve vesmíru. Meteor je úkaz, je to „padající hvězda“, ačkoliv s hvězdou nemá nic společného. Vzniká, když meteoroid vstoupí do atmosféry a aerodynamické zahřívání vytvoří pruh světla.

Existují železné, kamenně-železné a kamenné meteority. Nejčastěji jsou nálezy železných, neboť snadněji snášejí přechod atmosférou a jsou nápadnější.

Hledání meteoritů v Antarktidě a na saharské poušti

Meteority je možné nalézt vizuálně, magnetem nebo detektorem kovů. Při hledání se nejvíce hodí oblasti, kde se meteority hromadí a kde se dají dobře odlišit od hornin pozemského původu.

Jako nejvhodnější oblast pro sběr meteoritů se ukázaly být ledové štíty v Antarktidě, kde bylo shromážděných 70 % všech světových sbírek. Pozornost se soustředí i na saharské pouště, kde meteority kontrastují se světlým pískem.

Charakteristické rysy meteoritu

Meteority identifikujeme na základě:

  • zabarvení kůrky
  • hmotnosti
  • regmaglyptů
  • tvaru
  • podle obsahu křemene a kalcitu
  • pórovité struktury
  • obsahu železa

Nejcharakterističtějším rysem meteoritů je tmavé zabarvení kůrky. Vypadají jako kdyby povrch ošlehaly plameny. Černé zabarvení vzniká při prudkém zahřívání povrchu meteoroidu, který způsobuje odpor vzduchu při průletu atmosférou. Kůrka je silná 1-2 mm a zpravidla je tmavší než vnitřek meteoritu.

Takže pokud má podezřelý kámen stejné zabarvení na povrchu i na čerstvých lomech, meteorit to pravděpodobně není.

Meteorit odhalíte také pomocí jeho hmotnosti, resp. hustoty. Meteority jsou výrazně těžší než pozemské kameny. U nejrozšířenějších pozemských hornin jako je žula, pískovec a vápenec hustota nepřevyšuje 3 000 kg/m3. Hustota běžných meteoritů je přibližně 3 400 kg/m3. Nejhustěji jsou železné meteority s hmotností 7 000-8 000 kg/m3.

Váš nadějný vesmírný kámen zvažte. Objem kamene zjistíte ponořením do kapaliny v odměrném válci. Hustotu vypočítáte jako poměr hmotnost/objem. Pokud dostanete číslo vyšší než 3000 kg/m3 , může jít o meteorit.

Dalším poznávacím znakem meteoritu bývá, že vypadá jako by ho někdo vytvaroval z hlíny. Povrch je posetý zaoblenými jamkami připomínajícími stlačení prstů při tvarování.

Z odborného hlediska jde o tzv. regmaglypty, které do meteoritu vyhloubily nadzvukové proudy horkého vzduchu během přeletu atmosférou. Regmaglypty mají zejména železné meteority, jež dopadají na Zemi nejvíce.

Pokud podezřelý kámen tyto regmaglypty nemá, nemusí jít o meteorit.

Další znaky meteoritů

Většina vesmírných kamenů nemá ostré strany a rovné plochy. Při průletu atmosférou se roztaví až 90 % hmoty meteoritu, což způsobuje vyhlazení jeho stran. Pokud tedy nejde o fragment. Až na absolutní výjimky meteority nemají plochý tvar.

Takže pokud váš kámen má ostré strany, rovné plochy nebo plochý tvar, pravděpodobně nejde o meteorit.

Meteority neobsahují světlý křemen ani kalcit, což jsou velmi časté minerály pozemských kamenů. Kalcit šumí ve zředěné kyselině chlorovodíkové nebo v silném octě. Pokud tedy kámen „šumí“, rozhodně to není meteorit.

Křemen je čirý, zpravidla bílý, průhledný, průsvitný, lesklý. Nejvíce ho však prozrazuje tvrdost: je tak tvrdý, že ryje do skla. Vyzkoušejte hranou podezřelého kamene udělat rýhu do skla. Pokud to dokážete, pravděpodobně nejde o meteorit.

U meteoritů je pórovitá struktura velmi ojedinělá. V pozemských horninách jsou viditelné drobné dutinky a póry vznikající při chladnutí magmatu, z něhož unikají plyny. Takže pokud kámen má dutiny a póry, velmi pravděpodobně to není meteorit – nebo je to nesmírně vzácný typ meteoritů vyvřelých z Marsu nebo Měsíce.

Meteority jsou magnetické

Za typický rys meteoritů se běžně považuje i to, že jsou magnetické. Většina meteoritů obsahuje železo v kovové formě. I pozemské kameny obsahují železo, ale ne všechny. Tedy přitahování magnetu je indicií, že může jít o meteorit. Při magnet fishingu to není důležitý rys, protože se zabýváme kameny, které se již přichytily na magnet.

Poznat meteorit není snadné

Důkladně prozkoumejte tyto tři rysy. Dejte si na tom záležet. Pouze pokud kámen splňuje všechny znaky, skutečně je šance, že je to meteorit. Pokud nesplňuje jeden z hlavních znaků, případně několik dalších znaků, kámen není meteorit.

Poznat meteorit vůbec není snadné. Všeobecné a spolehlivé kritérium, jak identifikovat kosmický původ horniny, neexistuje.

Stoprocentní potvrzení vyžaduje studium tělesa zkušeným odborníkem. V některých případech původ potvrdili až exaktní a nákladné laboratorní analýzy.

Posuďte nálezy podezřelých kamenů

Kámen našel magnet fisher Andrej I.

Pochází tento kámen z vesmíru?

Vůbec nevypadá, jako by byl vytvarovaný z hlíny – nemá regmalypty. Je spíše plochý a povrch nevypadá jako kdyby ho ošlehali plameny. Má pórovitou strukturu a všechny hrany nejsou tmavé. Takže ne, nepochází, není to meteorit.

Kámen našel magnet fisher Marek Z.

A co tento kámen? Už na první pohled je jasné, že to není meteorit. Vypadá úplně jinak než meteority na obrázcích. Vůbec nemá tmavé zabarvení kůrky a regmaglypty.

Tento kámen našel lovec pokladů ze zahraničí a také to není meteorit: nemá tmavé zabarvení kůrky a regmaglypty, má rovné plochy a pórovitou strukturu. Pravděpodobně to je železná ruda.

Tyto fotky nám na posouzení poslal Marek Z. Kámen se opravdu podobá meteorit, navíc je mnohem těžší než obyčejný kámen. Na chvilku jsme se nad tím vážně zamysleli.

Kámen je černý a má povrch posetý zaoblenými jamkami. Ale má plochou stranu, co meteority nemívají. Může to být úlomek. Ale v tom případě by vnitřek neměl být stejně barevné jako kůrka, která zabarvení nabývá přeletem přes atmosféru, mělo by být světlejší. Meteorit to není.

Na závěr jsme Marekovi doporučili, aby z okraje kamene kousek odštěpil a pokud bude vnitřek světlejší než kůrka, aby kontaktoval instituce s povolanými lidmi.

Trefili jste jackpot?

Pokud máte stále pocit, že jste našli meteorit, podívejte se na to z hlediska pravděpodobnosti nalezení meteoritu.

V historii Česka evidujeme pouze 29 potvrzených nálezů meteoritů nalezených na našem současném území. Na Slovensku je historicky doložených 6 nálezů meteoritů. Šance, že během magnet fishingu na našem území najdete meteorit je tedy nízká.

Podivný kámen, který se vám přilepil na magnet se vší pravděpodobností není meteorit.

Koho kontaktovat, pokud máte oprávněné podezření

V případě skutečně oprávněného podezření můžete poprosit o radu tyto instituce a pracoviště:

Jste ze Slovenska? O radu můžete požádat tyto instituce a odborná pracoviště:

Zdroj: Tajemství vesmíru 4/2013 a Pavel Gabzdyl